اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 689745
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6214
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 58 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 207 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 62 %