تماس با ما

آدرس دفتر نشریه: تهران- انتهای اتوبان شهیدبابائی- بعداز پل لشگرک- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین- دانشکده علوم و مهندسی دفاعی
کد پستی: ۱۶۹۸۷۱۵۸۶۱
تلفن :02177105033 داخلی 106 
فکس: ۰۲۱۷۷۱۰۵۰۳۲ 
آدرس ایمیل ۱‍: 2qdmej@gmail.com
آدرس ایمیل ۲: dmej@ihuo.ac.ir


CAPTCHA Image