اهداف و چشم انداز

هدف دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران به منظور تبادل و انتشار دستاوردها و تحقیقات علمی خود در حوزه­‌ی مهندسی نگهداشت دفاعی می‌باشد. از این‌رو، امید است که این نشریه وضعیت این حوزه علمی را در ایران و جهان بهبود بخشیده و افق‌های تازه‌ای برای بررسی و توسعه‌ی مسائل نظری و عملی پیش‌روی این رشته فراهم آورد. به منظور نیل به این هدف، این مجله پژوهشگران، اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط به خصوص رشته‌های مکانیک، صنایع و مدیریت را تشویق می‌نماید تا به نشر تحقیقات علمی و چاپ نشده در این نشریه اقدام نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه‌های ذیل را به چاپ می‌رساند:

تجارب اثربخش در نگهداری و تعمیرات دفاعی،

چالش‌های نت دفاعی،

راهبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه نت دفاعی،

تشخیص و پیش‌بینی عیوب ماشین‌آلات دفاعی،

شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجش نت دفاعی،

مدیریت زنجیره‌ تأمین و نت دفاعی،

توسعه منابع انسانی در نت دفاعی،

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در حوزه‌های دفاعی،

مدیریت دارایی‌های فیزیکی،

دیدگاه‌ها و فنون نوین در نت دفاعی،

سایر موضوعات مرتبط.