درباره نشریه

دوفصلنامه علمی پژوهش‌ در مهندسی نگهداشت دفاعی از  تابستان سال 1398 بر اساس مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات مورخ 1399/03/12 با شماره پروانه‌ی 86491، در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی (سابق) دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسینعلیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسینعلیه‌السلام، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی (ره)، لرستان، آزاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد ملی نخبگان ایران، راه‌اندازی و منتشر گردید.


تلفن :02177105033 داخلی 106 
فکس: ۰۲۱۷۷۱۰۵۰۳۲ 
آدرس ایمیل ۱‍: 2qdmej@gmail.com
آدرس ایمیل ۲: dmej@ihuo.ac.ir