توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان)

نویسندگان

1 استادتمام، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

2 مربی و پژوهشگر، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسینعلیه‌السلام، تهران، ایران.

dmej/dmej.2020.8

چکیده

یکی از فعالیت­هایی که در بیشتر سازمان­ها از گزینه­های مهم برون‌سپاری محسوب می­شود، فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات است. فعالیت­های نت، با توجه به اینکه جزء اهداف اصلی سازمان­ها محسوب نمی­شود و مزیت رقابتی خاصی به دنبال ندارد، از قابلیت برون‌سپاری بالایی برخوردار است. بی‌توجهی به امر نگهداری و تعمیر تجهیزات به‌ویژه دستگاه‌های پیچیده، حساس و گران­قیمت، هزینه­های زیادی را به سازمان تحمیل می­کند و مشکلات زیادی را برای آن سازمان به وجود می­آورد. عمده­ترین دلایل این امر افزایش بهره­وری کار، کاهش هزینه­های نت، تمرکز بیشتر سازمان روی فعالیت­های اصلی، استفاده از مهارت تخصصی در نت، کاهش حجم کاری نیروهای داخلی، افزایش دسترسی به تجهیزات تخصصی، کاهش خطر، افزایش امکان اطمینان، افزایش کیفیت، همگام شدن با تغییر فناوری و تنوع پیمانکاران ذکرشده است؛ هرچند این امر خطراتی مانند مشکلات قبول مسئولیت و برنامه­ریزی و طرح­ریزی نت، دشواری تدارک و نظارت نیروهای کار و سازمان‌دهی و جایگزینی پیمان‌کاران در انتهای قرارداد نیز متصور است. این پژوهش در دو فاز متفاوت انجام‌گرفته است: در مرحله نخست، معیارهای برون‌سپاری و اقتصاد مقاومتی بامطالعه متون علمی و کسب نظرات خبرگان شرکت حمل‌ونقل آزادگان استخراج‌ شده و مبنای تهیه پرسش‌نامه قرارگرفته است. در مرحله دوم، با کمک معیارهای اقتصاد مقاومتی، معیارهای برون‌سپاری با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری با معیارهای چندگانه (مدل TOPSIS) اولویت­بندی شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هزینه نت، کیفیت نت و دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an Outsourcing Decision Model for Maintenance Activities Based on the Concept of Resistance Economics (Case Study of Azadegan Transport Company)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Seyed-Hosseini 1
  • Aliasghar Hatamipoor 2
1 Professor, Faculty of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Instructor and Researcher,Faculty of Defense Science & Engineering, Imam Hussein Officers and Guard Training University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Using the services available in different organizations, you make use of the international organization, providing consulting services. Internet activities, given access to the island, cannot be reorganized into international organizations and can present you with a competitor and thus become Brazil. Paying attention to the dedicated task and switching specific features as a vehicle, body, sensitive and gravitational imposes a lot of costs on the organization and you can send us many problems as well. Use the best of the most important reasons This is useful, you can use actual services, use specialists on the Internet and use specialists on the Internet, using specialized facilities, access to specialists, feasibility, usability skills, quality, Synchronization using modified methods, and a variety of contractors can use these applications and their applications, applications and scheduling, with good quality, synchronization using modified methods, and Be a variety of contractors. Imagine. This research has come to a conclusion in two phases: At the proposed level, the metrics of outsourcing and the economics of resistance are published with the study of scientific literature and the free consulting firm Advertising Distribution and we offer its basics. Secondly, with the help of empowerment economic criteria, outsourcing criteria using different criteria accessibility techniques (TOPSIS model) are also prioritized. By visiting your site, you can display your information by visiting your site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Maintenance
  • Resistance Economics
  • Free Shipping
  • TOPSIS Method
خامنه‌ای، سید علی 1392، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی شده در تاریخ 31 بهمن 1392.
قاضی­زاده فرد، سید ضیاءالدین؛ احمدوند، علی‌محمد؛ غلامی بهار، امیرحسین (1390). طراحی الگوی تصمیم­گیری برون‌سپاری فعالیت‌های بخش نگهداری و تعمیرات (نمونه پژوهی یک سازمان دولتی). توسعه انسانی پلیس، شماره 30. صص 72-55.
Power, M.J; Desouza, K. & Bonifazi, C. (2006). The Outsourcing Handbook: How to Implement a Successful Outsourcing Process, United States: Kogan Publishing.
پور معلم، ناصر، (1390)؛ مهندسی برون‌سپاری در حمل‌ونقل، وزارت راه و ترابری- معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری.
Campbell, J. D. (1995). “Outsourcing in Maintenance Management: A Valid Alternative to Self-Provision,” Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 3, pp. 18-24.
Quinn J.B. & Hilmer, G. (1995). “Make Versus by Strategic Outsourcing,” The McKinsey Quarterly, No.1, pp 48-70.
Bertolini, M.; Bevilacqua, M.; Braglia, M. & Frosolini, M. (2004). “An Analytical Method for Maintenance Outsourcing Service Selection,” International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 21(7), pp. 772-788.
آقائی، اصغر (1388). بررسی میزان کارایی و اثربخشی مراکز تعمیرات خودرویی ناجا در تهران بزرگ. (پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده علوم انسانی، تهران.
نصرت­پناه، سیاوش (1389). مدیریت و فرماندهی لجستیک (آماد و پشتیبانی). تهران: جهان جام جم.
فرهى بوزنجانى، برزو (1381). طراحى و تبیین الگوى توسعه مدیران نظام ادارى کشور با رویکرد مدیریت منابع انسانى رساله دکتری دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.
پیغامی سیدحسین، کاظمی بابک (1391). بهره‌وری؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران.
لطفعلی پور، فرید، اکرمی هادی، (1392). "ارائه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی در یک سازمان نظارتی ایرانی" پروژه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
مقدسی، محمد، فرخی زاده، فرشید، احمدزاده، ام‌البنین، کرمی، رضا، شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM‎، دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 1 (1), 66-77‎.
Levery, M. (2002). “Making Maintenance Contracts Perform,” Engineering Management Journal, Vol. 12(2), pp. 76-82.
Bailey, W., Masson, R. & Raeside, R. (2002). “Outsourcing in Edinburgh and the Lothians,” European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 8 pp. 83-95.
Bertolini, M.; Bevilacqua, M.; Braglia, M. & Frosolini, M. (2004). “An Analytical Method for Maintenance Outsourcing Service Selection,” International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 21(7), pp. 772-788.
Shuhong, R. & Hongfu, Z. (2010). “A preliminary study on the problem of airlines maintenance outsourcing,” http://www.delta3n.hu.
Kremic, T.; Tukel, O.I. & O-Rom, W. (2013). “Outsourcing Decision Support: A Survey of Benefits, Risks, and Decision Factors,” Supply Chain Management: An International Journal, Vol 11(6), pp. 467-482.
مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. (1387)، تحلیل­های آماری با استفاده از اس پی اس اس، نشر کتاب نو.