انتخاب سیاست بهینه سیستم نگهداری تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه صنایع، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع و سیستم ها، گروه صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مهندسی تبدیل انرژی، گروه مکانیک، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران.

dmej/dmej.2019.3

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بر روی ماشین‌آلات، اهمیت و پیچیدگی مدیریت افزایش یافته است به گونه ای که سازمان‌ها تمایل به پرداخت هزینه در راستای استقرار نظام جامع نگهداری تعمیرات به جای پرداخت هزینه های ناشی از توقف و خرابی ماشین‌آلات را دارند لذا در این مقاله به بررسی و تعیین سیاست بهینه جهت استقرار نظام مدیریت نگهداری تعمیرات پرداخته شده است و با شناسایی انواع مدل‌های تعمیر اصلاحی، نگهداشت زمان‌بندی شده و نگهداشت اقتضائی و تعریف دو سناریو برون‌سپاری و اجرا توسط سازمان مربوطه به بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها در 15 معیار پرداخته شده است، سپس با به کارگیری منطق فازی پرسشنامه‌ای در این خصوص تدوین شده است که بر اساس نتایج حاصل پرسشنامه‌های تکمیل شده و به‌کارگیری مدل AHP فازی، پیاده‌سازی هم‌زمان سیستم‌های تعمیر اصلاحی، نگهداشت زمان‌بندی شده و نگهداشت اقتضائی به صورت برون‌سپاری به عنوان مدل بهینه شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of Optimum Maintenance Policy Using the Fuzzy AHP Model

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Safavi 1
  • Omid Motamedi 2
  • Javad Gholami 3
  • Mohammad Ismail Golrakhi 1
1 M.sc in Industrial engineering, Industrial and systems engineering department, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 PHD Candidate in Industrial and systems engineering, Industrial and systems engineering department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 PHD Candidate in energy conversion, mechanical engineering department, Iran University of Science & technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

By progress of technology and increment of investment in equipment, the importance and complexity of maintenance management has increased so that organizations tend to pay for the establishment of a comprehensive maintenance management system instead of paying for the costs of stopping and repairing the machine Therefore, in this article, we will determine the optimal policy for establishment of maintenance management system. By identifying various types of accidental, corrective, adaptive and preventive maintenance and defining two scenarios of outsourcing and implementation by the organization Review the strengths and weaknesses of each of them in 1 5 criteria have been developed. Then, by using a fuzzy logic, based on the results of the completed questionnaires and the application of the fuzzy AHP model, the simultaneous implementation of preventive, corrective and accidental maintenance systems by the personnel Inside the organization has been identified as the optimal model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance
  • AHP
  • Fuzzy Logic