برآورد اجرت در حالت برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات با استفاده از شاخص اثربخشی نیروی کار با مطالعه بر صنعت خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت تهران مهندسی صنایع

2 استادیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

dmej/dmej.2021.222174.1015

چکیده

تخمین اجرت فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات وابسته به فاکتورهای زمان، هزینه و کیفیت آن می‌باشد. ازاین‌رو در بخش هزینه‌ها، مدیریت اجرت‌ها دارای اهمیت بسزایی است که با برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند منجر به صرفه‌جویی چشمگیری در هزینه‌های سازمانی شود. در بحث اجرت بخش نگهداری و تعمیرات، بر اساس نرخ مصوب دولت و در بنگاه‌ها و تعمیرگاه‌ها بر اساس نرخ مصوب اتحادیه، پرداخت‌ها انجام‌ می‌شود. با توجه به اینکه کیفیت کار تعمیراتی در سطوح مختلف متفاوت می‌باشد، می‌بایست اجرت متناسب باکیفیت و سطح کار تعمیراتی متفاوت باشد. در این مقاله به ارائه‌ی یک مدل خروجی محور(خروجی محور به معنی اینکه اجرت افراد به خروجی کار آن‌ها وابسته است) به‌منظور محاسبه‌ی دقیق اجرت و همچنین ایجاد یک چهارچوب چانه‌زنی در بخش نگهداری و تعمیرات با استفاده از شاخص اثربخشی کل نیروی کار نت در سطوح مختلف فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات در حالت برون‌سپاری پرداخته‌شده است. همچنین به‌منظور آزمایش مدل از داده‌های مربوط به صنعت خودرو در برندهای مختلف بازار(محصولات شرکت سایپا و ایرانخودرو) تحت نظر نمایندگی‌های قانونی استفاده‌شده است. این روش علاوه بر ایجاد انگیزه باعث خواهد شد فردی که اثربخشی بیشتری دارد و خروجی باکیفیت‌تری ارائه می‌کند، اجرت عادلانه‌ی متناسب با آن دریافت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimated wage in Outsourcing Maintenance Activities Using the Overall Craft Effectiveness Index by studying the automotive industry

نویسندگان [English]

  • Kiarash Jamali 1
  • Saeed Ramezani 2
  • Abbas Sharifi 2
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Estimated wage for maintenance activities depends on time, cost and quality factors. Therefore, in the cost section, managing wages is important that with proper planning can lead to significant savings in organizational costs. In the discussion of the wage of maintenance, according to the rate approved by the government and at firms and repair shops, according to the rate approved by the union, payments are made. Due to the fact that the quality of repair work varies from one level to another, the wage must be commensurate with the quality and level of the repair work. In this paper, we present an output-oriented model (output-axis, meaning that people's pay depends on their output) in order to accurately calculate the wage, as well as create a bargaining framework in the maintenance department using the Overall Craft Effectiveness index at the levels Different maintenance activities are outsourced. In order to test the model, data from the automotive industry has been used in various market brands under the supervision of legal entities. This method, in addition to motivating, will make a person who is more effective and produces a higher quality output, receives a fair wage commensurate with it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wage
  • Maintenance
  • Overall Craft Effectiveness
  • Outsourcing
آدولفو کرسپو مارکز، مرجع علمی و کاربردی مدیریت نگهداری و تعمیرات، مترجم: سعید رمضانی و مهدیه صدقی، شرکت نشر و چاپ بازرگانی، انتشارات اشپرینگر، (1393).
جمعی از مؤلفین، آنچه فرماندهان باید از نت بدانند، چاپ اول، ستاد کل نیروهای مسلح، (1397).
تری وایرمن، الگو گیری از بهترین تجربیات در مدیریت نگهداری و تعمیرات، مترجم: گلبابک راوشی، علیرضا معینی، فاطمه زینالی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، (1385).
مهر آرا، محسن، بررسی سهم عوامل اقتصادی در نوسان‌های دستمزد، بهره‌وری و بیکاری، مجله برنامه‌وبودجه، شماره 58 و 59، (1379).
تفضّلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، چاپ دوم، نشر نی، (1375).
 Baumgarten, Daniel, Ingo Geishecker, and Holger Görg. "Offshoring, tasks, and the skill-wage pattern." European Economic Review 61 (2013): 132-152.
Klein, Michael W., Christoph Moser, and Dieter M. Urban. The contribution of trade to wage inequality: the role of skill, gender, and nationality. No. w15985. National Bureau of Economic Research, 2010.
Ralph, W. "Measuring Overall Craft Effectiveness (OCE)." (2001).
Reeves A, McKee M, Mackenbach J, Whitehead M, Stuckler D. Introduction of a national minimum wage reduced depressive symptoms in low‐wage workers: a quasi‐natural experiment in the UK. Health economics. 2017 May;26(5):639-55.
Peter D, Piore M. Internal labor markets and manpower analysis. Lexington, MA: Heath. 1971.
Lavetti, K. and I. M. Schmutte. "Estimating compensating wage differentials with endogenous job mobility." (2016).
Brown W, Nolan P. Wages and labour productivity: the contribution of industrial relations research to the understanding of pay determination. British Journal of Industrial Relations. 1988 Nov;26(3):339-61.
Purse K. Work-related fatality risks and neoclassical compensating wage differentials. Cambridge Journal of Economics. 2004 Jul 1;28(4):597-617.
Shapiro C, Stiglitz JE. Equilibrium unemployment as a worker discipline device. The American Economic Review. 1984 Jun 1;74(3):433-44..
Li Y, Fraher EP, Mark BA, Jones CB. Primary Care Nurse Practitioner Wage Differences by Employment Setting. Nursing outlook. 2018 Nov 1;66(6):528-38.
Krueger AB, Summers LH. Efficiency wages and the inter-industry wage structure. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 1988 Mar 1:259-93.
 Jirjahn U. Performance Pay and Productivity: A Note on the Moderating Role of a High‐wage Policy. Managerial and Decision Economics. 2016 Oct;37(7):507-11.
Baldwin ML, Choe C. Re-examining the models used to estimate disability-related wage discrimination. Applied Economics. 2014 Apr 23;46(12):1393-408.
Preston, A. The structure and determinants of wage relativities: evidence from Australia, Routledge. (2018).
Thurow, L.: Generating Inequality. New York: Basic Books. (1976).
Dench D, Grossman M. Health and the Wage: Cause, Effect, Both, or Neither? New Evidence on an Old Question. National Bureau of Economic Research; 2018 Nov 16.
Cobb, J. Adam, and Ken-Hou Lin. "Growing apart: The changing firm-size wage premium and its inequality consequences." Organization Science 28.3 (2017): 429-446
Alvarez R, Fuentes R. Minimum Wage and Productivity: Evidence from Chilean Manufacturing Plants. Economic Development and Cultural Change. 2018 Oct 1;67(1):193-224.
Slonimczyk F, Skott P. Employment and distribution effects of the minimum wage. Journal of Economic Behavior & Organization. 2012 Sep 1;84(1):245-64.