یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی نت و بهینه سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران

dmej/dmej.2020.642.1007

چکیده

تحقیق حاضر مروری بر ادبیات موجود در یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) درصنعت ساخت و ساز از سال 2013 تا 2020 دارد و به مطالعه اهداف، ابزار، شاخص‌ها و تعامل دو مفهوم در زمینه(HSE) پروژه‌های ساخت می‌پردازد. لذا هدف تحقیق بررسی مروری آخرین مقالات منتشره در مجلات معتبر بین‌المللی  ISIبا کلید واژه‌های مربوطه در موتورهای جستجوی انگلیسی و برخی منابع فارسی زبان به منظور تقویت و بروزرسانی ادبیات مرتبط و کاهش شکاف موجود و ارتقا و بهبود سطح عملکردی ایمنی و سلامت و محیط زیست در پروژه‌های کشور است.
عملیات ساختمان‌سازی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر محیط زیست دارد. با رشد اقتصاد و جمعیت، نیاز به طراحی و ساخت پروژه‌های ملتزم به اصول ساخت ناب و توسعه پایدار جهت حفاظت و مراقبت از محیط زیست و عوامل اجرایی پروژه‌ها درکل چرخه حیات ساخت احساس می­شود. توسعه پایدار(SD) از طریق افزایش ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به دنبال بهبود عملکرد صنعت بوده و با جهت‌گیری‌های تفکر ناب(LT) بخصوص در تأمین سلامت جامعه در تعامل است. اگرچه همبستگی عمده شاخص‌های ناب و پایداری در تحقیقات اخیر به اثبات رسیده است ولی شناخت ارتباطات ناب و پایداری با حوزه HSE در صنعت جای تبیین بیشتری دارد. نتیجه این مطالعه، توسعه ادبیات و کمک به سیاست‌گذاران و مجریان پروژه‌ها در تشخیص متغیرها و شاخص‌های سه رکن تحقیق از طریق ارائه یک مدل یکپارچه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of Lean Thinking and Sustainable Development in HSE Management in construction

نویسندگان [English]

  • Faarshid Farokhizadeh 1
  • Fariba Shokoohi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Defense Science & Engineering, Imam Hossein Officers and Guard Training University, Tehran, Iran.
2 Department of Technical & Engineering/Faculty of Civil Engineering/ Islamic Azad University South Branch of Tehran.Iran
چکیده [English]

The present study reviews existing recent literature to integrate lean thinking and sustainable development in the field of safety, health and environment (HSE) in construction industry. Then objectives, tools, indicators and concepts interaction are studied. Therefore, the purpose of this study is to review of latest ISI articles published in prestigious international journals in English and some Persian search-engines in order to obtain reach and update literature, fill the gap and improve the functional level of safety, health and environment In the country.
Construction operations have many direct and indirect effects on the environment. With the growth of economy and population, necessity of designing projects that adhere to the principles of lean construction and sustainable development to protect the environment and the executive factors of projects throughout the construction life cycle is felt. Sustainable Development (SD) seeks to improve the performance of industry by increasing economic, social and environmental values ​​and interacts with lean thinking (LT), especially to ensure community health. Although the major correlation between lean and sustainable indicators has been proven in recent studies, recognition of lean and sustainability in HSE plan, needs further explore. The result of this study is development of literature and helping to clarify the perspective of construction factors, diagnosis and analysis of variables and indicators of the three pillars of research by providing an integrated model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration
  • Lean
  • Sustainable Development
  • Construction
  • HSE
آقایی‌دوست،و.، روش‌های پایش سلامتی سازه‌های خاص، بید، (1398).
حسینیان.ا، حجت پناه،ش.، معهود،م. ارزیابی نحوه ارزش آفرینی مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساخت وساز ناب، دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی،(1397).
حاجی محمد رضایی،ر.، نادرپور.ح.، ارزیابی روش‌های پایش سلامت و شناسایی خرابی در سازه‌های بتنی، دهمین کنفرانس ملی بتن.
خرم رو،م.، هدایت،ا.ا.، بررسی شاخص‌های ارزیابی مطابقت پروژه­های ساختمانی با اصول ساخت و ساز ناب، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر،(1396).
شش بلوکی علمداری، ع.، عبادی،م.، بررسی تحلیلی آثار تلفیق ساخت وساز ناب (LC) با تحویل یکپارچه پروژه (IPD)  و مدلسازی اطلاعات ساختمان، (BIM) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران،(1397).
گلابچی، م.، فرجی،ا. مدیریت استراتژیک پروژه، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ص127،(1389).
گ‍وپ‍الاک‍ری‍ش‍ن‍ان.اس.‌، روتسنه،م.، یارمحمدی‌کلخوران،ح.، حسنی.م.، میرجلیلی.ا.، جلالی‌راد.م.، روش محاسباتی برای نظارت بر سلامتی سازه، قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا،(1394).
Al-Mebayedh, H. (2014). Erection and construction HSE MS procedure. APCBEE procedia, 9, 302-308.
Alla, S., & Asadi, S. (2020). Integrated methodology of structural health monitoring for civil structures. Materials Today: Proceedings.
Asgard, T., & Jørgensen, L. (2019). Health and safety in early phases of project management in construction. Procedia computer science, 164, 343-349.
Aziz, R. F., & Hafez, S. M. (2013). Applying lean thinking in construction and performance improvement. Alexandria Engineering Journal, 52(4), 679-695.
Danielsen, D. A., Torp, O., & Lohne, J. (2017). HSE in civil engineering programs and industry expectations. Procedia engineering, 196, 327-334.
Francis, A., & Thomas, A. (2020). Exploring the relationship between lean construction and environmental sustainability: A review of existing literature to decipher broader dimensions. Journal of Cleaner Production, 252, 119913.
Jamot, D. G. C., & Park, J. Y. (2019). System theory based hazard analysis for construction site safety: a case study from Cameroon. Safety science, 118, 783-794.
Khodeir, L. M., & Othman, R. (2018). Examining the interaction between lean and sustainability principles in the management process of AEC industry. Ain Shams Engineering Journal, 9(4), 1627-1634.
Peñaloza, G. A., Saurin, T. A., & Formoso, C. T. (2020). Monitoring complexity and resilience in construction projects: The contribution of safety performance measurement systems. Applied ergonomics, 82, 102978.
Saieg, P., Sotelino, E. D., Nascimento, D., & Caiado, R. G. G. (2018). Interactions of building information modeling, lean and sustainability on the architectural, engineering and construction industry: a systematic review. Journal of Cleaner Production, 174, 788-806.
Singh, S., & Kumar, K. (2019). Review of literature of lean construction and lean tools using systematic literature review technique (2008–2018). Ain Shams Engineering Journal.
Solaimani, S., & Sedighi, M. (2020). Toward a holistic view on lean sustainable construction: A literature review. Journal of Cleaner Production, 248, 119213.
Sousa, P., Tereso, A., Alves, A., & Gomes, L. (2018). Implementation of project management and lean production practices in a SME Portuguese innovation company. Procedia computer science, 138, 867-  874.
Souza, J. P. E., & Alves, J. M. (2018). Lean-integrated management system: A model for sustainability improvement. Journal of Cleaner Production, 172, 2667-2682.
Zhao, X., & Lang, Z. (2019). Baseline model based structural health monitoring method under varying environment. Renewable Energy, 138, 1166-1175.
https://www.iso.org/standard/69338.html-Human resource management Guidelines for internal and external human capital reporting