بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر دپارتمان نگهداری و تعمیرات شرکت مهندسین مشاور ایتسن

2 مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ایتسن

3 کارشناس نگهداری و تعمیرات شرکت مهندسین مشاور ایتسن

dmej/dmej.2020.5.1001

چکیده

ماشین سوزن یکی از تجهیزات کلیدی در صنایع ریلی است که عملکرد مطمئن و قابل اطمینان این تجهیز الکترو‌مکانیکی نقشی اساسی در افزایش سطح ایمنی عملکرد و پیوستگی عملیاتی در این صنعت دارد. در این پژوهش از روش آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM برای تدوین برنامه‌های نگهداری و تعمیرات ماشین سوزن استفاده شد.
دستورالعمل‌های سازندگان تجهیز و یا تجربیات گروه‌های تعمیراتی بدون در نظر گرفتن الگوها و پیامدهای خرابی و یا حتی شناسایی درست دلایل خرابی، اغلب مبنای تدوین برنامه‌های نگهداری و تعمیرات و تهیه چک لیستهای تعمیرات پیشگیرانه در مجموعه‌های قطار شهری هستند. در این پژوهش تلاش شده وجه تمایز تدوین برنامه‌های نگهداری و تعمیرات به روش های سنتی، با روش‌های ساختار یافته و منطقی مانند تکنیک نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان بررسی و نشان داده شود.
نتایج این پژوهش کاربردی نشان می‌دهد، بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM برای ماشین سوزن منجر به افزایش میزان اثربخشی و کارآمدی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و همچنین کاهش هزینه‌ها و حجم فعالیت‌های تعمیراتی می‌شود.
در پژوهش حاضر، از روش میدانی (مصاحبه با خبرگان بهره‌برداری و نگهداری و تعمیرات ماشین سوزن در مجموعه‌های قطار شهری و بررسی دفاتر عملیات و تعمیرات) برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. مدیران فنی مجموعه‌های قطار شهری می‌توانند از نتایج این پژوهش برای اصلاح قراردادهای پیمانکاران نگهداری و تعمیرات و توسعه بکارگیری تکنیک نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سطح مجموعه‌های قطار شهری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use Reliability Centered Maintenance on the Point Machine

نویسندگان [English]

  • Seyed Sahand Sebti 1
  • Amirmasood Tirehkar 2
  • Zahra Rajipour 3
1 Manager of Maintenance and Repair Department of Itcen Consulting Engineer
2 CEO of Itcen consulting engineers
3 Maintenance & Repair Expert of Itcen Consulting Engineers
چکیده [English]

Point machine is one of the key equipments in the railway industry that the reliable performance of this electromechanical equipment plays a key role in increasing the level of performance safety and operational continuity. In this study, the method of reliability centered maintenance(RCM) was used to develop maintenance and repair programs for point machines.
Equipment manufacturers instructions or experiences of repair teams, regardless of the patterns and consequences of failure, or even the correct identification of the causes of failure, is often the basis for developing maintenance plans and preparing preventive repair checklists in urban train complexes. In this research, an attempt has been made to investigate and show the difference between maintenance programs in traditional methods, with structured and logical methods such as reliability centered maintenance techniques.
The results of this applied research show that the application of reliability centered maintenance analysis for point machine leads to increasing the effectiveness and efficiency of maintenance and repair activities, as well as reducing the cost and amount of repair activities.
In the present study, the field method (interviews with experts in operation, maintenance and repair of point machine in urban train complexes and review of operations and repair offices) has been used to collect relevant data. The technical managers of urban train complexes can use the results of this research to modify the contract of maintenance and repair contractors and to develop the use of reliability centered maintenance techniques at the level of urban train complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability Centered Maintenance (RCM)
  • Cause of Failure
  • Preventive Maintenance
  • Hidden Failure
جان موبری، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، علی زواشکیانی و رضا آزادگان، چاپ سوم تابستان 1395، تهران، آریانا قلم، 1395.
نجمه بلبل امیری و احمد میرابادی، ۱۳۹۲، بررسی رویکردهای مختلف تشخیص و شناسایی خطای ماشین سوزن قطار زمانی، با توجه به طبقه بندی خطاهای سیستم سوزن، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
تحقیقات میدانی در خصوص خرابی‌های ماشین سوزن در سطح شرکت‌های قطار شهری کشور.
خدیجه زراعی و احمد میرابادی، ۱۳۸۸، مروری بر روشهای شناسایی و تشخیص خرابی در صنعت ریلی و کاربرد FTA در تشخیص خرابی سیستم ماشین سوزن، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
علیرضا نوری، ۱۳۸3، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، هفتهمین همایش حمل و نقل ریلی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
سید مسعود نصر آزادانی، ۱۳۸4، بررسی نقش نگهداری و تعمیرات خطوط بر راندمان صنعت حمل و نقل ریلی، کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
محمد شنگی قهی، امین اوحدی اصفهانی و روزبه قوسی و اصغر نصر، ۱۳۹۸، استفاده از روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان به منظور ارتقاء قابلیت اطمینان واحدهای خدماتی - مطالعه موردی در موتور لکوموتیو GM-820، ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.
سید احمد رضوی آل هاشم و سعید رمضانی، ۱۳۹۷، ارایه الگویی به منظور تدوین برنامه نگهداشت ساختمان با استفاده از رویکرد نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)، دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران.
سیدرحمان عبداله پور و تبیل وایلی، ۱۳۹۸، اصول و شیوه‌های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در صنایع تولیدی - نفت و پتروشیمی، دومین کنفرانس ملی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی و علوم نوین، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر
قاسم فرج پور خاناپشتانی و نسیم زال زر، ۱۳۹۴، تحلیل خرابی‌ها در سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، ترکیه - استانبول، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت
حسین غضنفری و حسین محمدی، ۱۳۹۷، اولویت بندی شاخص‌های فنی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان با استفاده از تکنیک   SAWARA به منظور پایش وضعیت برنامه‌های نگهداری و تعمیرات، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
اسماعیل حق جو، حامد کدیور، مهدی منفرد و عبدالعظیم امیدواری، ۱۳۹۷، بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)  برای تجهیزات فلر واحد 140 فاز 15-16 عسلویه، اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
زینب باقرکنی، علی جهان و محمدعلی شریعت، ۱۳۹۵، روش شناسی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان: مطالعه موردی حوزه انتقال برق شهر تهران، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان.
چنگیز والمحمدی، جواد صوفی اآبادی و فخرالدین لطف زاده،1396، انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود شاخص‌های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری، علمی- پژوهشی (وزارت علوم)/ISC
محمدباقر فخرزاد، سبا جوان پور و فریبا گودرزیان، ۱۳۹۸، ارائه مسئله زمان‌بندی در محیط جریان کارگاهی با خطوط تولید موازی با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
حمید کمالی، نورالدین ولی‌اللهی، مهران آمیغ و بهنام شفیعی، ۱۳۸۷، بکارگیری RCM در بهبود کارائی کابل‌های آبگرد کوره‌های قوس الکتریکی شرکت فولاد خوزستان، سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، انجمن نگهداری و تعمیرات.
صفر شاسفند, کاظم کریم‌پور و سیفعلی لطفی، ۱۳۹۵، پیاده سازی روش) RCM مطالعه موردی: توربین گازی پتروشیمی تبریز(، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند.
محمد حمید رنگانی و محمدرضا عسکری فر،۱۳92، نگهداری و تعمیرات شبکه‌های توزیع برق مبتنی بر قابلیت اطمینان، هشتمین کنفرانس تخصص پایش وضعیت و عیب یابی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
سیدجواد هاشمی، سیروس جوادپور و علی مجردیان،۱۳۸۶، نقش مکمل تکنیک نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان  RCMدر تکنولوژی‌های پایش وضعی (CM)، دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
محمدعلی حاج عباسی و افسانه امینایی،1392، نقش مدلسازی و آنالیز کمی در عیب یابی RCA و پایش وضعیت CM برخی تجهیزات خط تولید مجتمع مس سرچشمه، هشتمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین‌آلات،تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
نسرین باقری و زینب محمدی زاده، ۱۳۸۴، بهره گیری از CMMS برای پشتیبانی RCM، سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، انجمن نگهداری و تعمیرات، سالن اجلاس سران.
کاظم حکمت، مهدی مغان و سعید رمضانی، ۱۳۸۹، بررسی اهمیت و آثار RCM در حفظ و ارتقاء سطوح قابلیت اطمینان، دسترس‌پذیری، نگهداشت پذیری و ایمنی تجهیزات، ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران.
حسن احمدی عقیده مند، حسن جهانشاهی و کاظم حکمت، ۱۳۹۱، ارائه الگوی ارزیابی و اسقرار RCM در سازمان، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
فرزاد یوسفی نیازی، فرزاد و یداله ولیزاده پاشا، ۱۳۹۷، بررسی و شناسایی خطاها تصمیم‌گیری در نگهداشت براساس قابلیت اطمینان و ارایه راهکار جهت استفاده در پلنت‌های تولید انرژی، پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست، تهران، انجمن انرژی ایران.
علی شعاعی و رضا دشتی، ۱۳۹۵، یک طرح جامع برای نگهداری و تعمیرات(نت) مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع نیرو – برق، دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران، گله دار، دانشگاه پیام نور.
مهدی بهاری، حمید میراشه و ماهرخ خادمی، ۱۳۹۵، بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینانRCM  با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل ریسک و عوامل خطا FMECA در سیستم‌های توزیع برق، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر.
الهه واعظی زاده، معین معینی؛ مسعود رشیدی نژاد و حسین زمزم، ۱۳۹۴، شناسایی المان‌های بحرانی شبکه‌های توزیع ازدید تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، استانبول.
علی خاتمی فیروزآبادی و احسان زهره بجنوردی، ۱۳۸۹، عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی، آبادان، دانشگاه صنعت نفت، انجمن نگهداری و تعمیرات.