نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور نگهداری و تعمیرات شرکت مهندسین مشاور ایتسن

2 سرناظر پروژه ارائه خدمات مشاوره ای و نظارت بر نگهداشت(نگهداری و تعمیر) تجهیزات مخابرات و الکترونیک

3 رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور ایتسن

dmej/dmej.2020.4.1000

چکیده

در این مطالعه یک دستگاه UPS پر ظرفیت موجود در صنایع نظامی کشور که از سال 1382 در حال بهره برداری بوده و به دلیل افزایش استهلاک و میزان کارکرد دارای مشکلات قابل توجهی شده است انتخاب گردیده است. دلیل این انتخاب حساسیت بالا در نگهداری تجهیزات الکترونیکی نظامی و افزایش قابلیت اطمینان این گونه تجهیزات در زمان نیاز بوده است. پس از برگزاری جلسات طوفان فکری و بررسی سناریوهای مختلف توسط خبرگان سازمان دو گزینه نهایی گردید: الف)استفاده از دستگاه UPS فعلی و انجام تعمیرات اساسی در صورت امکان. ب)خرید یک دستگاه UPS جدید با تکنولوژی به روزتر و جایگزینی آن با دستگاه فعلی. برای انتخاب یکی از گزینه های بالا از روش هزینه یابی چرخه عمر ( LCC ) به منظور تعیین گزینه بهتر از منظر صرفه اقتصادی استفاده شده است. پس از بررسی و انجام محاسبات با ملاحظه هزینه های سرمایه گذاری و نگهداشت هر دو گزینه نتیجه حاصله از مطالعه، حاکی از آن بود که هزینه یکنواخت سالیانه ( EUAC ) استفاده از دستگاه UPS فعلی بیشتر از هزینه یکنواخت سالانه جایگزینی و خرید دستگاه UPS جدید و خارج از سرویس کردن سیستم فعلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Example of Using the Life Cycle Cost Method to Replace UPS Devices at Once in a Military Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hamidi 1
  • mahmoud Mahmoudi 2
  • Mohammad Hossein Rahnamaei 3
1 Maintenance & Repair Consultant of Itcen Consulting Engineers Group
2 Project Supervisor Provides Consulting Services and Supervision of Maintenance (Maintenance and Repair) Telecommunication and Electronic Equipment
3 Board Chairman of Itcen Consulting Engineers
چکیده [English]

In this study, a high-capacity UPS device in the country's military industry, which has been in operation since 2003 and has had significant problems due to increased depreciation and performance has been selected. The reason for this choice was the high sensitivity in the maintenance of military electronic equipment and increase the reliability of such equipment in times of need. After holding brainstorming sessions and reviewing various scenarios by the organization's experts, two final options were finalized: a) Using the current UPS device and performing major repairs if possible. B) Buy a new UPS device with the latest technology and replace it with the current device. To select one of the above options, the Life Cycle Costing (LCC) method has been used to determine a better option from an economic perspective. After reviewing and calculating the investment costs and maintaining both options, the results of the study showed that the annual uniform cost (EUAC) of using the current UPS device is more than the uniform annual cost of replacing and purchasing a new UPS device. It is out of service of the current system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifecycle costing (LCC)
  • annual uniform cost (EUAC)
  • current value
  • UPS
  • MTBF