ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

dmej/dmej.2020.10

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات مزایای فراوانی در تسریع و سهولت بخشیدن فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات داشته است که باعث خلق شاخه­ای به نام نت الکترونیکی شده است. پیاده­سازی سیستم نت الکترونیکی برای سازمان­های دفاعی که در نت تجهیزات نظامی دارای مشکلاتی هستند، تأثیر بسزایی در موفقیت و عدم موفقیت آن­ها در مأموریت­ها دارد، می‌تواند نقش تسهیل‌کننده را داشته باشد و موجب بهبود اثربخشی نت شود. برای عبور از رویکرد­های سنتی نگهداری و تعمیرات و ایجاد یک چارچوب نت الکترونیکی، نیاز به سنجش وضعیت بلوغ نت الکترونیکی است که به جایگاه فعلی خود در بلوغ نت الکترونیکی شناخت پیداکرده و برای رسیدن به بلوغ کامل نت الکترونیکی برنامه­ریزی کنیم. با توجه به عدم وجود مدل بلوغ ارزیابی برای سیستم نت الکترونیکی، هدف ما در این پژوهش ارائه یک مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی برای سازمان­های دفاعی است که با بررسی ادبیات موضوع و مدل­های بلوغ مرتبط و تهیه پرسشنامه نظرات خبرگان حوزه نت، مدل بلوغ خود را در 6 بُعد و 67 شاخص ارائه دادیم و سطوح بلوغ خود را بر مبنای CMMI[1] بنا نهادیم. درنهایت بر مبنای چک‌لیست استخراج‌شده از شاخص­ها و سطوح بلوغ تعریف‌شده، بلوغ سیستم نت الکترونیکی یک سازمان دفاعی را ارزیابی کردیم.[1] مدل بلوغ قابلیت یکپارچه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Maturity Evaluation Model of Defense organizations E- Maintenance System

نویسندگان [English]

  • Massoud Movahedi 1
  • Saeed Ramezani 2
  • Seyed Danial Abolfazli 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
2 ssistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
3 M.Sc. Student in Engineering, Logistics and Supply Chain Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, information technology has had many benefits in accelerating and facilitating maintenance activities, creating a branch called E-maintenance. Implementation of a E-maintenance system for defense organizations that have problems with the military equipment maintenance, has a major impact on their success or failure on missions and can facilitate and improve the effectiveness of the maintenance. To go beyond traditional maintenance approaches, and to create an e-maintenane framework, one needs to evaluate the state of e-maintenane maturity, to identify its current position in e-maintenance maturity, and to plan for the full maturity of electronic net. Due to the lack of a maturity evaluation model for the e-maintenane system, the aim in this research is to present a maturity evaluation model of the e-maintenance system for defense organizations. By examining the literature of the subject, and related maturity models, and preparing a questionnaire for people's opinions, expert in the field of maintenane, the maturity model was presented in 6 dimensions and 67 indices, and maturity levels were based on CMMI. Finally, on the basis of a checklist extracted from the defined maturity indices and levels, the maturity of a defense organization's e-maintenance system was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Maintenance
  • Maturity Model
  • Evaluation
  • Maturity of E- Maintenance