تعداد مقالات: 24
2. پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 8-25

مصطفی یوسفی طزرجان؛ محسن دزفولی


3. طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-39

حسن رادمرد؛ محمد برهمند


5. انتخاب سیاست بهینه سیستم نگهداری تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-51

سید عباس صفوی؛ امید معتمدی؛ جواد غلامی؛ محمداسماعیل گلرخی


7. تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 52-66

سیداحمد رضوی آل‌هاشم؛ سعید رمضانی


8. استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 64-75

مسعود مصدق‌خواه؛ محمداسماعیل گلرخی


9. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 66-77

محمد مقدسی؛ فرشید فرخی زاده؛ ام‌البنین احمدزاده؛ رضا کرمی


10. ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 76-97

مسعود موحدی؛ سعید رمضانی؛ سیدابوالفضل دانیالی


11. بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 8-20

سیدسهند سبطی؛ امیرمسعود تیره کار؛ زهرا راجی پور


12. مدیریت استراتژیک خدمات لجستیک در صنایع قطعه سازی خودرو با استفاده از روش QFD فازی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 8-23

امین امرایی؛ سعید فرخی زاده؛ محمدرضا ادیب رمضانی


14. بررسی و مطالعه تاثیر سیستم استانداردسازی در چرخه تجهیز یک سازمان نظامی بر اساس الگوی SWOT

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 20-35

حسین عیسایی؛ منصور جان محمدی؛ علی خلجی


19. نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 44-56

محمدرضا حمیدی؛ محمود محمودی؛ محمدحسین رهنمایی


22. بررسی و ارزیابی روش های بهسازی ساختمان های مصالح بنایی با استفاده از روش DEMATEL فازی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 58-71

سیدعظیم حسینی؛ حسین ملکی طولابی


23. یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 76-97

رضا احتشام راثی؛ اکرم علی کاظمی


24. مدل ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف بهینه سازی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 98-112

جواد غلامی؛ سیداحمد رضوی آل‌هاشم؛ سید عباس صفوی