کلیدواژه‌ها = روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 66-77

محمد مقدسی؛ فرشید فرخی زاده؛ ام‌البنین احمدزاده؛ رضا کرمی