کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت استراتژیک خدمات لجستیک در صنایع قطعه سازی خودرو با استفاده از روش QFD فازی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 8-23

امین امرایی؛ سعید فرخی زاده؛ محمدرضا ادیب رمضانی


2. استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 64-75

مسعود مصدق‌خواه؛ محمداسماعیل گلرخی


3. انتخاب سیاست بهینه سیستم نگهداری تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-51

سید عباس صفوی؛ امید معتمدی؛ جواد غلامی؛ محمداسماعیل گلرخی