کلیدواژه‌ها = مدیریت استراتژیک
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت استراتژیک خدمات لجستیک در صنایع قطعه سازی خودرو با استفاده از روش QFD فازی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 8-23

امین امرایی؛ سعید فرخی زاده؛ محمدرضا ادیب رمضانی